Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16.

Zmiany dotyczą możliwości wydłużenia okresu realizowanych projektów.

Szczegółowy zakres zmian znajduje się w dokumencie „Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu" 

 

Pobierz: Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Pobierz: Regulamin konkursu wersja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Pobierz: Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 10 kwietnia 2018 r.