Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17