Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Informujemy, że 19 i 22 czerwca 2018 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwał nr 208 i 209 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 23 maja 2018 r. zatwierdziła Roczne Plany Działania na rok 2018 i 2019 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Pobierz: Roczny Plan Działania na rok 2018
Pobierz: Roczny Plan Działania na rok 2019