Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tym samym zakończony został proces oceny w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17.

Pobierz:

Link 1 - Lista projektów.

Link 2 - Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17