Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18.
Zmiany dotyczą m.in. trybu i sposobu przeprowadzania i dokumentowania weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Szczegółowy zakres zmian znajduje się w dokumencie „Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu"

Pobierz: Informacja o zmianach POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Pobierz: Regulamin konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 wersja z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Pobierz: Załączniki do regulaminu konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 z dnia 23.04.2019 r.