Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie nadal trwają negocjacje z pozostałymi projektodawcami, których wnioski Komisja Oceny Projektów skierowała do negocjacji.

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19
Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19