Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził nasz Roczny Plan Działania na rok 2020 dla I Osi Priorytetowej PO WER (uchwała KM PO WER nr 295 z 28 stycznia 2020 r.). Roczny Plan Działania zawiera informacje istotne dla organizacji planujących aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Pobierz: Roczny Plan Działania na rok 2020 dla I Osi Priorytetowej PO WER