Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Cząstkowe listy projektów zatwierdzone przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie nadal trwają negocjacje z pozostałymi projektodawcami, których wnioski Komisja Oceny Projektów skierowała do negocjacji.

Pobierz: Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 (2020-03-06)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 (2019-12-31)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 (2019-11-19)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (2019-11-13)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (2019-11-05)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (2019-10-23)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (2019-10-08)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (2019-09-30)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (18 września 2019 r.)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18. (10 września 2019 r.)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (3 września 2019 r.)