Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Cząstkowe listy projektów zatwierdzone przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie nadal trwają negocjacje z pozostałymi projektodawcami, których wnioski Komisja Oceny Projektów skierowała do negocjacji.

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 (2020-06-22)
Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 (2020-06-22)

Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2020-05-05)
Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2020-05-05)
Pobierz: Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19
Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-11 (2019-12-19)

Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2019-12-19)
Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2020-01-17)
Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2020-01-17)
Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19
Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19
Pobierz: Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2020-03-26)
Pobierz: Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005-19 (2020-03-26)