Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Wczoraj, 19 marca 2020 r. wprowadziliśmy zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-006/20.
Zmiany dotyczą wydłużenia do 30 kwietnia 2020 r. okresu naboru wniosków o dofinansowanie składanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Szczegółowy zakres zmian znajduje się w dokumencie „Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu"

Pobierz: Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 19 marca 2020 r.
Pobierz: Regulamin konkursu wersja z dnia 19 marca 2020 r.
Pobierz: Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 19 marca 2020 r.